Informații proiect

Proiect finanțat prin POSCCE: Programul Operațional Sectorial ”Creșterea Competitivității Economice” – ”Investiții pentru viitorul dumneavoastră”


Titlu proiect: „Implementare soluții de e-guvernare la nivelul județului Buzău pentru eficientizarea serviciilor publice oferite către cetățeni”, Cod SMIS 48373


Portal proiect: https://info-buzau.ro/ 


„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro/„.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Beneficiar Consiliul Județean Buzău
Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice
Axa prioritară TIC pentru sectoarele privat şi public
Domeniul Major de Intervenţie 2.„Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”
Operaţiunea 1. „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
Număr de referinţă SMIS 48373
Denumire proiect “IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI BUZĂU PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“
Contract de finanţare 1136/321/03.12.2013
Locul de implementare al proiectului – ROMÂNIA
– REGIUNEA: SUD-EST
– Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, Județul Buzău
– La nivelul primăriilor partenere din cadrul proiectului: POGOANELE, NĂENI, SĂHĂTENI, SMEENI, BREAZA, MEREI, COCHIRLEANCA, TOPLICENI, BUDA, PUIEȘTI, RÂMNICU SĂRAT, SĂGEATA, LUCIU, SCUTELNICI, PODGORIA
Perioada de derulare a proiectului 06.12.2013– 31.12.2015

 


Obiectivul general al proiectului a constat în crearea unui ansamblu de componente hardware, software și comunicatii care să pună la dispoziție servicii administrative prin mijloace electronice, care să participe la fundamentarea deciziei manageriale în UAT-urile partenere prin implementarea unui sistem informatic capabil să optimizeze funcționarea structurilor organizatorice din administrația publică locală și care să furnizeze servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică.

Prin dezvoltarea proiectului s-a urmărit atingerea altor două scopuri, respectiv:
– Furnizarea de servicii publice on-line către cetățeni/mediul de afaceri/administrație publică;
– Eficientizarea activităților interne în instituțiile administrației publice.


Rezultatele proiectului:

R.1 Contracte de achiziții publice semnate
R.2 Echipamente hardware & licențe funcționale
R.3 Rețea LAN și aplicație software funcționale
R.4 Persoane instruite
R.5 Activități de management de proiect implementate corespunzător
R.6 Informare și publicitate a proiectului realizată corect
R.7 Audit financiar și tehnic realizate corespunzător


Indicatorii proiectului:

INDICATORI Valoare la începutul perioadei de implementare Valoare la sfârșitul perioadei de implementare Valoare la sfârșitul perioadei obligatorii de menținere a investiției (60 luni de la data finalizării proiectului)
Realizare
Numărul de servicii publice electronice realizate prin proiect 0 3 4
Numărul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltate și implementate prin proiect 0 10 10
Numărul de componente ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic actualizate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1632 din 29 decembrie 2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014 0 2 2
Numărul de componente ale soluției informatice de gestionare a activităților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate), dezvoltate și implementate prin proiect 0 8 8
Numărul de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate 0 15 15
Numărul de persoane instruite pentru asigurarea mentenanței produselor software implementate 0 18 18
Rezultat
Numărul de parteneri beneficiari ai proiectului 0 15 15
Numărul de sisteme informatice integrate implementate 0 1 1
Numărul de utilizatori ai sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, angajați ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numărul de utilizatori ai soluției informatice de gestiune a fluxurilor specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate), angajați ai partenerilor în proiect 0 15 15
Numărul de utilizatori persoane fizice/instituții 0 100 5000